Zasięg realizacji projektu

Projekt będzie realizowany w 5 miastach zachodniej Ukrainy: Dolina i Nadvirna (Obwód Iwano-Frankivski), Żółkiew i Mikołajów (Obwód Lwowski), Wyżnica (Obwód Czerniowiecki). Grupą docelową będą pochodzący z tych miast urzędnicy, radni, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu.