Tytuł projektu

Rewitalizacja jako nowy pomysł na zrównoważony rozwój miast. Polskie idee rewitalizacyjne dla ukraińskich miast –  samorządy miejskie w dyplomacji publicznej.


Definicja rewitalizacji: Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji.