INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W RAMACH PROGRAMU

DYPLOMACJA PUBLICZNA 2019

WSPIERANEGO PRZEZ

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ